شناسنامه فیزیکی دانشکده

 

مساحت کل 5000 متر مربع
 زیر بنا 3100 متر مربع
 فضای آموزشی  900 متر مربع
 کلاس های درس 2کلاس درس هرکدام به متراژ 20 مترمربع باظرفیت 30 نفردانشجو
سالن امتحانات ( ظرفیت و متراژ)
2سالن هرکدام به تفکیک با متراژ 60 مترمربع باظرفیت 80 نفر
آمفی تئاتر 40 متر مربع با ظرفیت 50 نفر
واحد پراتیک فانتوم با متراژ 80مترمربع
آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتولوژی با متراژ 40 متر مربع 
کتابخانه( مخزن ،سالن قرائت آقایان و خانمها ) کتابخانه با مساحت 24 مترمربع، سالن مطالعه 20 متر مربع
مرکز رایانه  دارای 4 سیستم رایانه

مشخصات دانشکده در حال ساخت پردیس دندانپزشکی

مساحت کل : 11000 متر مربع

زیربنا : 4800 متر مربع

فضای آموزشی : 3800 متر مربع