چشم انداز دانشکده

ما به عنوان تنها متولی آموزش دانش دندانپزشکی در استان برآنیم تا با توکل بر خداوند متعال و بهره‌گیری از فرصت‌های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اساتید توانمند، دانشجویان کوشا و کارکنان مجرب و تعهد و با رعایت اصول صداقت، امانتداری، پاسخگوئی و ارزش‌های حاکم بر سازمان آموزشی خود در مسیر تحقق اهداف عالیه دانشگاه و حرکت در مسیر تبدیل به دانشگاه نسل سوم و قطب دندانپزشکی غرب کشور گام‌های بلندی برداشته و دانش آموختگانی پژوهش محور، خلاق و حرفه‌ای در راستای تحقق اهداف سلامت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تربیت نمائیم.

رسالت دانشکده

دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از دانشکده‌های نو پا در غرب کشور می‌کوشد تا با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از وجود اساتید توانمند، دانشجویان تلاشگر، و کارکنان مجرب و متعهد در راستای تحقق اهداف عالیه‌ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با محورهای ذیل تلاش نماید :
1- ارائه خدمات آموزشی و تربیت کادر دندانپزشکی به منظور اطمینان از تداوم خدمات سلامت دهان و دندان در آینده.
2- ایفای نقش و مشارکت در ارتقاء شاخص‌های سلامت در بخش دهان و دندان در کنار خدمات آموزشی، با رعایت اصل کیفیت و بهره‌وری.
3- ایجاد زمینه و بستر مناسب به منظور انجام پژوهش‌های کاربردی و تولید علم در حوزه سلامت دهان و دندان با استفاده از فناوری‌های روزآمد.