شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۵, ۱۹:۰۴
جستجو
 
Email

 e-mail

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

سمت

1

دکترروح اله شریفی

اندودانتیکس

ریاست دانشکده

2

دکتر مصطفی گودینی  

اندودانتیکس

معاونت آموزشی

3

دکتر محمود رحمانی

بیماری های دهان، فک و صورت

 

4

دکترندا امیدپناه

بیماری های دهان، فک و صورت

 

5

دکترفاطمه رضایی

بیماری های دهان، فک و صورت

 

6

دکترحمیدرضا مظفری

بیماری های دهان، فک و صورت

 

7

دکتر فرناز نظری

اندودانتیکس

 

8

دکتر الناز شایان

اندودانتیکس

 

9

دکتر رضا حاتم

اندودانتیکس

 

10

دکترفرشاد رحیمی

ارتودانتیکس

 

11

دکترامین گلشاه

ارتودانتیکس

 

12

دکترمحمدمسلم ایمانی

ارتودانتیکس

 

13

دکترالهه سیدطبایی

ارتودانتیکس

 

14

دکتر محدثه دلاوریان

ارتودانتیکس

 

15

دکتر نوید رضایی

ارتودانتیکس

 

16

دکتر معصومه سادات بصام تبار

ارتودانتیکس

 

17

دکترمعصومه عیوضی

پریودانتیکس

 

18

دکترامیرحسین مرادی

پریودانتیکس

 

19

دکترمریم خسروی

پریودانتیکس

 

20

دکترنرگس ضیایی

پریودانتیکس

 

21

دکترهاوش غارتی

پریودانتیکس

 

22

دکتر زهرا سهرابی

پریودانتیکس

 

23

دکتر طیبه مبلغی

پریودانتیکس

 

24

دکتر روژین طلیعی

پریودانتیکس

 

25

دکترهدایت مرادپور

پروتزهای دندانی

 

26

دکترلادن جمشیدی

پروتزهای دندانی

 

27

دکترمجتبی رمضانی

پروتزهای دندانی

 

28

دکتر سحر رئیسی

پروتزهای دندانی

 

29

دکترمهتاب وکیلی

پاتولوژی دهان

 

30

دکتر کتایون چقاکبودی

پاتولوژی و آسیب شناسی دهان

 

31

دکتر امید بیگی

اپیدمیولوژی

 

32

دکتر حسام الدین نظری

جراحی دهان ، فک و صورت

 

33

دکترنیما دهقانی

جراحی دهان، فک وصورت

 

34

دکترهوشیار عباسی

جراحی دهان، فک وصورت

 

35

دکتر بهرام عزیزی

جراحی دهان، فک وصورت

 

36

دکتر فرزاد رضایی

جراحی دهان، فک وصورت

 

37

دکترنفیسه نیک کردار

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

38

دکتراحسان بهرام پور

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

39

دکتر سپیده فلاح کوشکی

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

40

دکتر آتنا کریمی

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

41

دکتر عاطفه خوید

رایولوژی هان , فک و صورت

 

42

دکتر الهه حبیبی

دندانپزشکی ترمیمی

 

43

دکتر هدی پویان فر

دندانپزشکی ترمیمی

 

44

دکترحسنا تیموریان

دندانپزشکی ترمیمی

 

45

دکتر نگین فرهمندپور

دندانپزشکی ترمیمی

 

46

دکترمهسا همتی

دندانپزشکی کودکان

 

47

دکتر شکوفه نوبهار

دندانپزشکی کودکان

 

48

دکتر آرش یوسفی مرادی

دندانپزشکی کودکان

 

49

دکتر الهام سلطانی مهر

دندانپزشکی کودکان

 

50

مطهره احمدوند

دندانپزشکی کودکان