شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۳, ۰۰:۲۰
جستجو
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

تخصص

سمت

1

حمیدرضا

مظفری

بیماریهای دهان ، فک وصورت

ریاست دانشکده

2

روح اله

شریفی

اندودانتیکس

معاونت آموزشی

3

فرشاد

رحیمی

ارتودانتیکس

 

4

محمدمسلم

ایمانی

ارتودانتیکس

 

5

محمود

رحمانی

بیماریهای دهان ، فک وصورت

 

6

فاطمه

رضایی

بیماریهای دهان ، فک وصورت

 

7

ندا

امیدپناه

بیماریهای دهان ، فک وصورت

 

8

زهره

مرادی

دندانپزشکی ترمیمی

 

9

زهرا

ملک حسینی

دندانپزشکی ترمیمی

 

10

سروناز

غفاری گرکانی

اندودانتیکس

 

11

شیماالسادات

میری

اندودانتیکس

 

12

مریم

خسروی

پریودانتیکس

 

13

معصومه

عیوضی

پریودانتیکس

 

14

امیرحسین

مرادی

پریودانتیکس

 

15

رضا

دانسته

پروتزهای دندانی

 

16

هدایت

مرادپور

پروتزهای دندانی

 

17

لادن

جمشیدی فارسانی

پروتزهای دندانی

 

18

پیام

توکلی

پاتولوژی دهان، فک وصورت

 

19

نفیسه

نیک کردار

رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

20

مجید

رضایی

جراحی دهان ، فک و صورت

 

21

حسام الدین

نظری

جراحی دهان ، فک و صورت

 

22

سولماز

عراقی

اندودانتیکس

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.