دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۳, ۲۳:۲۴
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

1

دکترحمیدرضا مظفری

بیماریهای دهان

ریاست دانشکده

2

دکتر روح اله شریفی

اندودانتیکس

معاونت آموزش

3

دکتر محمود رحمانی

بیماریهای دهان

 

4

دکتر ندا امیدپناه

بیماریهای دهان

 

5

دکتر فاطمه رضایی

بیماریهای دهان

 

6

دکتر سروناز غفاری

اندودانتیکس

 

7

دکترشیماسادات میری

اندودانتیکس

 

8

دکتر سولماز عراقی

اندودانتیکس

 

9

دکتر فرشاد رحیمی

ارتودانتیکس

 

10

دکترامین گلشاه

ارتودانتیکس

 

11

دکتر محمدمسلم ایمانی

ارتودانتیکس

 

12

دکتر معصومه عیوضی

پریودانتیکس

 

13

دکترامیرحسین مرادی

پریودانتیکس

 

14

دکترمریم خسروی

پریودانتیکس

 

15

دکتر نرگس ضیایی

پریودانتیکس

 

16

دکترهدایت مرادپور

پروتزهای دندانی

 

17

دکتررضا دانسته

پروتزهای دندانی

 

18

دکتر لادن جمشیدی

پروتزهای دندانی

 

19

دکتر مجتبی رمضانی

پروتزهای دندانی

 

20

دکتر فرنوش گل محمدی

پروتزهای دندانی

 

21

دکتر پیام توکلی

پاتولوژی دهان

 

22

دکتر مهتاب وکیلی

پاتولوژی دهان

 

23

دکتر مجید رضایی

جراحی دهان ،فک و صورت

 

24

دکترحسام الدین نظری

جراحی دهان ،فک و صورت

 

25

دکتر هوشیار عباسی

جراحی دهان ،فک و صورت

 

26

دکتربهرام عزیزی

جراحی دهان ،فک و صورت

 

27

دکترفرزاد رضایی

جراحی دهان ،فک و صورت

 

28

دکترنفیسه نیک کردار

رادیولوژی دهان ،فک و صورت

 

29

دکتر حسام بهرام پور

رادیولوژی دهان ،فک و صورت

 

30

دکتر زهرا ملک حسینی

دندانپزشکی ترمیمی

 

31

دکتر الهه حبیبی

دندانپزشکی ترمیمی

 

32

دکتر هدی پویان فر

دندانپزشکی ترمیمی

 

33

دکترطاهره صانعی

دندانپزشکی ترمیمی

 

34

دکترمهسا همتی

دندانپزشکی کودکان

 

35

دکترشکوفه نوبهار

دندانپزشکی کودکان

 

36

دکترآرش یوسفی مرادی

دندانپزشکی کودکان

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.