معاون اموزش

دکتر ضیایی    

رزومه   

 

دکتر نرگس ضیائی

متخصص پریودانتیکس

سمت: معاونت آموزشی دانشکده

مرتبه علمی : استادیار

 
 

تلفن : 37287517 - 083

پست الکترونیکی : nargess.ziaei@yahoo.com