پیام آقای دکتر پور متعبد رییس دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه با استعانت از خداوند متعال و با عزم راسخ و اعتقاد کامل به اصل خود باوری جوانان و آینده سازان ایران اسلامی می‌کوشد تا در مسیر توسعه آموزش، تولید علم و تربیت جوانان شایسته این مرز و بوم و پیشرفت ایران اسلامی گام‌های بلندی بر دارد. بر این باورم که این دانشکده با تکیه بر فرصت‌های موجود مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اساتید جوان و تلاشگر و دانشجویان نخبه و مستعد می‌تواند با حرکت در مسیر دانشگاه نسل سوم به سرعت به جایگاه رفیع و شایسته علمی، آموزشی، تولید علم و کار آفرینی دست یافته و به عنوان یکی از قطب‌های دندانپزشکی کشور تبدیل گردد. اینجانب با اعتقاد به توانمندی این مجموعه ارزشمند و فاخر علمی، دست یاری تمامی اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشجویان خلاق را صمیمانه می‌فشارم و همه با هم می‌کوشیم تا با سیاست‌گذاری دقیق، مطالعه و سنجش شاخص‌ها، اجرای سیاست‌های نظام سلامت در حوزه دهان و دندان و بهره‌گیری و ایجاد ارتباط مؤثر با دیگر نهادهای تاثیر گذار، به رسالت خویش در این راه خطیر عمل نماییم، سعادتمندی و توفیق روز افزون تمامی مدیران، اساتید، دانشجویان و کارکنان زحمت کش را خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

دکتر علی پورمتعبد

رئیس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه
فروردین ماه 1397