دوشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۵, ۱۶:۱۵
جستجو
 
Email

 e-mail

جملات کوتاه و خواندنی

1. دل تنها عضوی است که با نگاه لمس می شود.

 2.      دل تاری است که وقتی بشکند بهتر می نوازد.

 3.      خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد.

 4.      غرور از فرشته شیطان ، و تواضع از خاک ، انسان می سازد.

 5.      گرفتار گناه ، اسیر هر دو عالم ا