به نام خالق یکتا

 

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه از مطالبات دیرینه مردم استان و از مصوبات پر برکت دور اول سفر ریاست محترم جمهوری میباشد . که با عنایت وزیر محترم بهداشت و درمان  ، معاون محترم آموزشی وزارت ، دبیر محترم شورای تخصصی دندانپزشکی و پیگیریهای مجدانه استاندار محترم کرمانشاه ،نمایندگان محترم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ، ریاست محترم دانشگاه ، معاونین و رئیس دانشکده دندانپزشکی ،  موافقت اصولی آن در سال 86 کسب و به استناد رای صادره در یکصدو هشتادو ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاسیس دانشکده موافقت بعمل آمد .و در حال حاضر  سالانه 35 نفر دانشجوی دندانپزشکی در این دانشکده پذیرش می گردد. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان از نظر همجواری با استانهای ایلام،کردستان،لرستان و کشور عراق بی شک یکی از دانشکده هایی است که پرچمدار ارتقاء سلامت دهان و دندان و افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه بخصوص مرز نشینان غرب کشور است .

 

شناسنامه فیزیکی دانشکده

نام دانشکده

 

1-مساحت کل دانشکده

 

الف : زیربنا

 

ب : فضای سبز

 

ج : پارکینگ

دندانپزشکی

 

 

36000 مترمربع

 

26000 مترمربع

 

500 مترمربع

 

--------

 

 

2- فضاهای آموزشی

 

-تعداد کلاسهای درس (ظرفیت و متراژ)

 

-سالن امتحانات ( ظرفیت و متراژ)

 

- آمفی تئاتر ( ظرفیت و متراژ)

 

-واحد پراتیک ( متراژ )

 

-فضای آزمایشگاهی ( به تفکیک نام آزمایشگاه و متراژ)

 

-کتابخانه ( مخزن ،سالن قرائت آقایان و خانمها با متراژ)

 

- مرکز رایانه

 

 

2کلاس درس هرکدام به متراژ20مترمربع باظرفیت 30نفردانشجو

 

------

 

2سالن هرکدام به تفکیک 1)متراژ60مترمربع باظرفیت80نفر

2)متراژ 40مترمربع باظرفیت50نفر

 

فانتوم بامتراژ 80 مترمربع

آزمایشگاه پاتولوژی یک فقره بامتراژ40مترمربع

 

 کتابخانه بامتراژ 24 مترمربع وسالن قرائت بامتراژ 20مترمربع 

 

یک اتاق با امکانات 4 سیستم رایانه