دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه از مطالبات دیرینه مردم استان و از مصوبات پر برکت دور اول سفر ریاست محترم جمهوری می باشد، که با عنایت وزیر محترم بهداشت و درمان ، معاون محترم آموزشی وزارت ، دبیر محترم شورای تخصصی دندانپزشکی و پیگیریهای مجدانه استاندار محترم کرمانشاه، نمایندگان محترم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ، ریاست محترم دانشگاه ، معاونین و رئیس دانشکده دندانپزشکی ، موافقت اصولی آن در سال 86 کسب و به استناد رای صادره در یکصدو هشتادو ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاسیس دانشکده موافقت بعمل آمد و در حال حاضر سالانه 35 نفر دانشجوی دندانپزشکی در این دانشکده پذیرش می گردد. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان از نظر همجواری با استانهای ایلام، کردستان، لرستان و کشور عراق بی تردید یکی از دانشکده هایی است که پرچمدار ارتقاء سلامت دهان و دندان و افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه بخصوص مرز نشینان غرب کشور است .