دکتر مریم قاضی زاده

pic 1دکتر مریم قاضی زاده

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : رادیولوژی دهان ، فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 
دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی : maryam.ghazizadeh@kums.ac.ir