دکتر رضا رازقی 

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی


دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی :