کتابخانه1

 

این بخش ازدوقسمت تشکیل شده است : الف ) کتابهای فارسی

                                              ب ) کتابهای لاتین

 

الف – کتابهای فارسی :

         با توجه به کمبود فضا سعی بر این شده تا بر اساس اولویت مهمترین کتاب های تالیفی و ترجمه شده در زمینه های پریودونتولوژی، اندودانتیکس، ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، پروتزهای دندانی، بافت شناسی دندان، ارتودنسی، جراحی فک و صورت ، بیماریهای دندان ، کاشت دندان تهیه و پس از ثبت کتاب ها در دفاتر ثبت کار فهرست نویسی و رده بندی بر روی آنها انجام و کار ورود اطلاعات در برنامه جامع کتابخانه که یک برنامه مهم در زمینه کتابداری می باشد انجام گیرد.

 


ب – کتابهای لاتین :

         کتابخانه دانشکده دارای غنی ترین منابع لاتین و به زبان انگلیسی می باشد که می توان از کتابهای مهمی مانند پروفیت ، پت وی ، اینگل ، لینده ، کارنزا ، ترابی نژاد ، فونسکا ، راکوزی ، گرابر ، داوسن و غیره را نام برد.