سی دی

 

در این بخش مجلات ، پایان نامه ها و e-book ها نگه داری می شوند که اساتید ودانشجویان می توانند مقالات علمی و تخصصی را سرچ (جستجو) و بازیابی کرده و در نهایت این مقالات را save یا چاپ نمایند ، همچنین از طریق پایان نامه های فارغ التحصیلی می توانند نسبت به پیشینه موضوع خاصی اطلاعات جامع وکاملی بدست آورند .