معاون اداری مالی

  حمید رضا ناصری

ناصری
 1. سوابق تحصیلی و آموزشی بلند مدت
 •  دریافت مدرک کارشناسی مدیریت در تاریخ1375/12/1 با معدل 17/45
 •  دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت در تاریخ 1378/12/1 با معدل 16/26
 •  دریافت گواهی گذراندن دوره Restructuring in hospital management در تاریخ 2005july 23  از دانشگاه karlsruhe آلمان
 •  گذراندن دوره یکساله mini MBA در دانشگاه علوم بهزیستی تهران
 •  گذراندن اولین دوره پودمان مدیریت 14/4/86 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی اصفهان
 •  گذراندن دومین دوره پودمان مدیریت 16/5/86 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی اصفهان
 •  گذراندن دوره دوره مدیریت پایه از تاریخ 1379/7/23 الی 1380/12/23

UP 1

     2. سوابق آموزشی کوتاه مدت

 • دریافت گواهینامه دوره آموزشی کوتاه مدت انواع قراردادهای داخلی 1389/4/17
 • دریافت گواهینامه شرکت در اولین کنگره بین المللی 1389/3/6
 • دریافت گواهینامه آموزشی نظام حاکمیت بالینی clinical governance 1389/2/5
 • دریافت گواهینامه آموزشی تحول اداری 1388/2/28
 • دریافت گواهینامه آموزشی مدیریت حوادث و بلایا 1388/9/17
 • دریافت گواهینامه شرکت در دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی 1387/3/11
 • دریافت گواهینامه شرکت در دوره مدیریت دانایی 1386/12/26
 • دریافت گواهینامه شرکت در دوره مدیریت دانش و یادگیری 1385/5/10
 • دریافت گواهینامه شرکت در اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی 1386/2/18
 • دریافت گواهینامه شرکت در دوره مدیریت ریسک 1386/6/12
 • دریافت گواهینامه شرکت در دوره تیم سازی و شیوه های کار گروهی 1384/9/30
 • دریافت گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مدیریت سازمانهای دولتی 1384/7/23
 • دریافت گواهی شرکت در دوره اخلاق مدیریت 1385/12/1
 • دریافت گواهی شرکت در دوره مدیریت فرآیندها 1385/12/14
 • دریافت گواهی شرکت در دوره رهبری سازمانی 1385/12/13
 • دریافت گواهی شرکت در دوره واژه پردازها 1384/12/28
 • دریافت گواهی شرکت در دوره نحوه مبارزه با ویروس آنفلوآنزای مرغی 1387/11/9
 • دریافت گواهی شرکت در دوره بحران و حوادث غیر مترقبه 1387/9/10
 • دریافت گواهی شرکت در دوره اینترنت و تجارت الکترونیکی ویژه کرمانشاه 1382/10/1
 • دریافت گواهی شرکت در دوره وظایف و نقش های سرپرستی 1384/4/13
 • دریافت گواهی شرکت در دوره بهداشت روانی در سازمانهای ویژه 1380/12/21
 • دریافت گواهی شرکت در دوره فن گزارش نویسی 1381/7/4
 • دریافت گواهی شرکت در دوره امنیت غذا و دارو 1383/8/16
 • دریافت گواهی شرکت در دوره کنفرانس مدیران کیفیت 1383/4/17
 • دریافت گواهی شرکت در دوره TQM1378/12/13
 • دریافت گواهی شرکت در دوره سمینار و دوره نقش آبزیان در سلامت جامعه 1383/11/5
 • دریافت گواهی شرکت در دوره کامپیوتر (آشنایی با اپراتوری –DOS و ویندوز98 به مدت 100 ساعت) 1376/12/10
 • دریافت گواهی شرکت در دوره همایش ملی مدیریت بیمارستانی 1384/10/15
 • دریافت گواهی شرکت در دوره برنامه ریزی استراتژیک 1381/2/30
 • دریافت گواهی شرکت در دوره مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی 1383/12/6
 •  دریافت گواهی شرکت در دوره برنامه ریزی استراتژیک –وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی 1383/6/11
 • بیش از 4000 ساعت طی دوره های آموزشی کوتاه مدت

UP 1

     3. مقالات علمی پذیرفته شده

 • بودجه ریزی عملیاتی و کاربردهای آن در بیمارستان (سخنرانی)
 • سمینار بیمارستان امروز- بیمارستان فردا
 • مطالعه تطبیقی نظام بهداشت و درمان آمریکا با ایران (سخنرانی)
 • بررسی و برآورد خسارات وارده در بخش بهداشت و درمان به استان کرمانشاه در جریان جنگ خلیج فارس (پایان نامه کارشناسی ارشد)

      4. سوابق اجرایی

 • 29 سال سابقه اجرایی
 • 1370/09/30  (محقق) ستاد دانشگاه علوم پزشکی
 • 1374/09/01  کارشناس رسیدگی به اسناد پزشکی حوزه معاونت درمان
 • 1375/04/28  کارشناس ناظر بیمارستانی –اداره کل بیمه خدمات درمانی
 • 1377/06/07  سرپرست گروه بازرسین دانشگاه – حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • 1377/06/04  همزمان معاون مدیر امور عمومی دانشگاه- حوزه معاونت توسعه مدیریت
 • 1378/03/03  بازرس- سازمان بازرسی کل کشور
 • 1378/11/13  کارشناس عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر امور پژوهش – ستاد دانشگاه
 • 1380/11/07  مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه
 • 1380/10/12  همزمان قائم مقام معاونت توسعه – حوزه معاونت توسعه دانشگاه
 •  1383/06/01  لغایت 1396/2/1 رئیس گروه مدیریت مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه
 • همزمان ارزیاب اعتبار بخشی بیمارستانی وزارت بهداشت
 • 1396/02/01 تا کنون معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی

UP 1

      5. طی دوره های آموزش کوتاه مدت

 • طی دوره آموزشی مدیریت زمان 1388/11/1  مرکز آموزشی پژوهشی
 • طی دوره آموزشی تحول اداری 1388/2/10 مرکز آموزشی پژوهشی
 • طی دوره آموزشی تکنیک های خلاقیت و نوآوری 1387/10/3   مرکز آموزشی پژوهشی
 • طی دوره آموزشی دانستنیهای بیماری هموفیلی (بین المللی) 1388/1/31   هتل عباسی اصفهان
 • طی دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 1381/2/30 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • طی دوره آموزشی power point 15/4/83 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • طی دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 1383/6/12 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • طی دوره آموزشی ابزار و فنون دستیابی به تعالی سازمانی 1382/12/19 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • طی دوره آموزشی فن گزارش نویسی1381/7/4
 • طی دوره آموزشی (WHO) sep , 2004 (WHO) e Health

 

      آدرس ایمیـل : hamidreza.naseri@kums.ac.ir

      تلفـن تمـاس : 37237462-083

     دورنگار دبیرخانه: 37222400-083

UP 1