تاریخچه دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

 

دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه از مطالبات دیرینه مردم استان و از مصوبات پر برکت دور اول سفر ریاست محترم جمهوری می باشد، که با عنایت وزیر محترم بهداشت و درمان ، معاون محترم آموزشی وزارت ، دبیر محترم شورای تخصصی دندانپزشکی و پیگیریهای مجدانه استاندار محترم کرمانشاه، نمایندگان محترم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ، ریاست محترم دانشگاه ، معاونین و رئیس دانشکده دندانپزشکی ، موافقت اصولی آن در سال 86 کسب و به استناد رای صادره در یکصدو هشتادو ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاسیس دانشکده موافقت بعمل آمدک تا کنون توسط مدیران پرتلاش اداره شده است که به ترتیب دکتر حمید رضا مظفری( دندانپزشک) - دکتر روح الله شریفی (دندانپزشک) - دکتر حسام الدین نظری (دندانپزشک)و پروفسور علی پورمتعبد ( مدیر کنونی دانشکده دکترای تخصصی فیزیولوژی) می باشد  و در حال حاضر سالانه 35 تا 65 نفر دانشجوی دندانپزشکی ایرانی و خارجی به صورت روزانه - بین الملل و خودگردان در این دانشکده پذیرش می گردد. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان از نظر همجواری با استانهای ایلام، کردستان، لرستان و کشور عراق بی تردید یکی از دانشکده هایی است که پرچمدار ارتقاء سلامت دهان و دندان و افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه بخصوص مرز نشینان غرب کشور است .