انجمن علمی دانشکده

 

دبیر انجمن علمی دانشکده : آقای حسین کولیوند 

اعضای انجمن علمی دانشکده : 

- عارف کریمی 

- محمد حسین شیرخانی 

- مرضیه طولابی 

- آذر باغفلکی 

- سامان قنبری 

- آرمان برزگر 

- علیرضا آگهی 

کانون دستهای آسمانی

دبیر کانون : آقای علی اصحابی 

اعضای کانون : 

- پویا مهر جو 

- هانیه همه خانی 

- پیام رستمی 

- مصطفی رضائی 

- نیما زرافشانی 

- نیلا باقری 

کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده دندانپزشکی

 

دبیر کمیته تحقیقات :خانم نگین بشر دوست 

آموزش :   آقای محمد حسین شیر خانی 

پژوهش : آقای بهنام فاتحی 

نظارت :   آقای نوید بنیادی 

روابط عمومی : آقای نمیا صوفیوند

فوق برنامه : آقای آرمان برزگر 

کنگره و همایش : خانم هانیه قاسمی 

آی تی IT : آقای سپهر وطنی