اعضای هیات علمی گروه بیماریهای دهان و دندان


 دکتر فاطمه رضائی

دکتر فاطمه رضائی 

مرتبه علمی :دانشیار            

رشته تحصیلی :  بیمارهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی :کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :6713954658

پست الکترونیکی :F.rezaeei@kums.ac.ir

                
 fati rezaie cv

 

رزومه دکتر رضائی

 دکتر حمید رضا مظفری

 

دکتر حمید رضا مظفری

مرتبه علمی :دانشیار

رشته تحصیلی : بیماریهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :6713954658

پست الکترونیکی :  Mozaffari@kums.ac.ir

           
 رزومه

 دکتر محمود رحمانی 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : بیماریهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :6713954658

 

 

 

صفایی

 

 

 

 دکتر محسن صفائی 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی :  بیهاریهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :6713954658             

 
 
safa
امیدپناه

 دکتر ندا امید پناه

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی :  بیهاریهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :6713954658            
پست الکترونیکی :N.omidpanah@yahoo.com

 
  omid panah cv 

 

 

حاتمی

 

 

 

دکتر مسعود حاتمی 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی :  بیهاریهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :6713954658            

پست الکترونیکی : Mehdental @yahoo.com

           
     
 hatami cv

 

 مافی

 دکتر سحر مافی

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی :  بیهاریهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :6713954658