مدیر گروه رادیولوژی

Nikkerdar

دکتر نفیسه نیک کردار-مدیر گروه

 مرتبه علمی :دانشیار

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
 
   
nikkerdar cv