مدیر گروه پریودانتیکس

 

sohrabi
 
 

 

دکتر زهرا سهرابی- مدیر گروه

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پریودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی : Zak1361@yahoo.com

 
رزومه فارسی رزومه