مدیر گروه پروتز های دندانی

sahar         

دکتر سحر رئیسی -مدیر گروه

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

 

reici cv