تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۶,۷۶۶,۹۷۴ نفر
۸,۷۹۵ نفر
۱۰,۱۷۸ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۲۶ ۶۹   کاربر ۱۴۷   صفحه
۱۰/۲۵ ۷۶   کاربر ۱۶۹   صفحه
۱۰/۲۴ ۶۴   کاربر ۳۷۲   صفحه
۱۰/۲۳ ۶۸   کاربر ۱۵۵   صفحه
۱۰/۲۲ ۶۹   کاربر ۱۸۴   صفحه
۱۰/۲۱ ۶۱   کاربر ۱۱۵   صفحه
۱۰/۲۰ ۷۰   کاربر ۱۳۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۵۲   کاربر ۹۷   صفحه
۱۰/۱۸ ۴۲   کاربر ۹۷   صفحه
۱۰/۱۷ ۳۵۷   کاربر ۴۷۶   صفحه
۱۰/۱۶ ۱۳۳   کاربر ۲۱۱   صفحه
۱۰/۱۵ ۷۸   کاربر ۲۶۲   صفحه
۱۰/۱۴ ۸۱   کاربر ۲۱۶   صفحه
۱۰/۱۳ ۶۱   کاربر ۱۶۲   صفحه
۱۰/۱۲ ۳۹   کاربر ۱۰۵   صفحه
۱۰/۱۱ ۵۶   کاربر ۱۵۹   صفحه
۱۰/۱۰ ۶۷   کاربر ۱۸۱   صفحه
۱۰/۰۹ ۷۲   کاربر ۱۳۳   صفحه
۱۰/۰۸ ۸۱   کاربر ۱۸۹   صفحه
۱۰/۰۷ ۱۲۹   کاربر ۲۱۵   صفحه
۱۰/۰۶ ۵۸   کاربر ۱۹۹   صفحه
۱۰/۰۵ ۱۴۹   کاربر ۲۲۴   صفحه
۱۰/۰۴ ۳۹   کاربر ۱۲۷   صفحه
۱۰/۰۳ ۴۸   کاربر ۱۵۵   صفحه
۱۰/۰۲ ۵۰   کاربر ۱۳۹   صفحه
۱۰/۰۱ ۴۴   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۹/۳۰ ۳۶   کاربر ۹۱   صفحه
۰۹/۲۹ ۴۹   کاربر ۱۸۱   صفحه
۰۹/۲۸ ۴۳   کاربر ۱۲۹   صفحه
۰۹/۲۷ ۴۵   کاربر ۱۵۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۰۴۱ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۰۰۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳,۶۹۲ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۶۶۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۳۷۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۳۸۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۳۸۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۰۸۳ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۵,۰۳۸ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۹۰۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸,۷۴۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹,۴۱۴ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹,۱۷۸ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸,۶۳۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۱۲۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶,۷۹۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۳۶۹ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۵۷۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶,۶۲۹ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶,۴۳۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۰۴۶ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۵۲۸ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۸۰۷ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷,۹۷۰ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۶۱۹,۵۸۶ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۰۵۶,۳۵۰ ۱۶ %
USA
USA
۹۱۴,۵۱۹ ۱۴ %
ROM
ROM
۵۱۶,۲۸۲ ۸ %
DEU
DEU
۵۰۴,۷۱۶ ۸ %
CHN
CHN
۲۰۲,۲۶۴ ۳ %
GBR
GBR
۱۵۲,۱۸۰ ۲ %
RUS
RUS
۱۳۵,۶۷۴ ۲ %
JPN
JPN
۱۱۸,۶۸۵ ۲ %
FRA
FRA
۵۹,۳۸۱ ۱ %
TUR
TUR
۵۸,۸۹۹ ۱ %
UKR
UKR
۴۶,۰۸۶ ۱ %
DNK
DNK
۴۵,۸۲۷ ۱ %
CAN
CAN
۳۵,۵۸۳ ۱ %
NLD
NLD
۲۱,۳۳۳ ۰ %
SWE
SWE
۱۹,۶۸۶ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۲ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۳۵ ۰ %
AUS
AUS
۱۵,۱۲۴ ۰ %
POL
POL
۱۳,۹۴۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۳,۳۷۹ ۶۳ %
Safari
Safari
۵,۷۸۷ ۱۱ %
Firefox
Firefox
۴,۵۹۷ ۹ %
IE 8.0
IE 8.0
۲,۹۲۵ ۵ %
Other
Other
۲,۱۰۵ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۶۲۹ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۱,۱۰۵ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۱۷ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۶۷ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۹۱ ۱ %
Edge
Edge
۲۳۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۱۳ ۰ %
Opera
Opera
۶۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۵,۹۲۸ ۵۰ %
Windows 7 ۹,۳۲۵ ۱۸ %
iOS ۵,۶۶۴ ۱۱ %
Windows 10 ۴,۰۶۷ ۸ %
Other ۲,۷۳۴ ۵ %
Windows 8 ۲,۰۰۹ ۴ %
Vista ۱,۱۷۵ ۲ %
Android ۷۳۵ ۱ %
XP ۵۲۵ ۱ %
Windows 2003 ۱۷ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۱۸۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۹
دکتر هوشیار عباسی ۳۱
دانشکده دندان پزشکی کرمانشاه ۲۱
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۱
دکتر فرزاد رضایی ۱۶
دندانپزشکی کرمانشاه ۱۵
سایت دندان کرمانشاه ۱۵
اولویت های پژوهشی ۱۴
فرم خام پروپوزال ۱۳
دانشگاه دندانپزشکی کرمانشاه ۱۳
دکتر هوشیار عباسی کرمانشاه ۱۱
دانشجویان ۱۱
آدرس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۱۱
www.دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۱۰
دانشکده دندان کرمانشاه ۱۰
شماره دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۹
سایت دندانپزشکی کرمانشاه ۹
اساتید دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۸
دندانپزشکی ۸
http://quran.behdasht.gov.ir ۸
رئیس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۷
کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷
دکتر فرزاد رضایی کرمانشاه ۷
دانشکده داروسازی کرمانشاه ۶
آدرس مطب دکتر هوشیار عباسی کرمانشاه ۶
دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی کرمانشاه ۶
عکس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۶
سامانه پژوهان ۵
پردیس ۵
دکتر معصومه بصام تبار ۵
مصطفی گودینی ۵
چارت درسی ۵
فاطمه رضایی ۵
شرح وظایف کمیته آموزشی و پژوهشی ۵
دکتر نرگس ضیایی ۵
شماره مطب دکتر هوشیار عباسی کرمانشاه ۵
آئین نامه رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی تبصره 1 ۵
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه کرمانشاه، استان کرمانشاه ۵
دکتر معاونی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۵
صبا حشمتی ۵
جملات بهداشتی ۵
دکتر احسان شوهانی ۵
آیین نامه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
آدرس دانشگاه دندانپزشکی ملی کرمانشاه ۵
۸۹ ۵
فرم پروپوزال ۴
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه، استان کرمانشاه ۴
دانشکده پزشکی ۴
گروه رادیوتراپی وانکولوژی ۴