تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۳,۷۵۶,۶۶۷ نفر
۴۹ نفر
۵,۷۶۶ نفر
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
۸,۰۷۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۲ ۳۴   کاربر ۵۶   صفحه
۱۲/۰۱ ۴۰   کاربر ۱۸۹   صفحه
۱۱/۳۰ ۷۳   کاربر ۲۱۶   صفحه
۱۱/۲۹ ۱۷۲   کاربر ۳۴۴   صفحه
۱۱/۲۸ ۶۳   کاربر ۱۷۵   صفحه
۱۱/۲۷ ۶۶   کاربر ۲۶۲   صفحه
۱۱/۲۶ ۷۶   کاربر ۲۴۱   صفحه
۱۱/۲۵ ۳۷   کاربر ۱۲۲   صفحه
۱۱/۲۴ ۴۹   کاربر ۱۲۱   صفحه
۱۱/۲۳ ۴۸   کاربر ۱۵۴   صفحه
۱۱/۲۲ ۸۲   کاربر ۱۴۵   صفحه
۱۱/۲۱ ۵۷   کاربر ۱۳۷   صفحه
۱۱/۲۰ ۵۶   کاربر ۲۱۳   صفحه
۱۱/۱۹ ۷۸   کاربر ۲۲۷   صفحه
۱۱/۱۸ ۵۳   کاربر ۱۳۲   صفحه
۱۱/۱۷ ۵۸   کاربر ۲۰۵   صفحه
۱۱/۱۶ ۹۵   کاربر ۲۴۲   صفحه
۱۱/۱۵ ۸۵   کاربر ۲۶۴   صفحه
۱۱/۱۴ ۵۳   کاربر ۲۹۹   صفحه
۱۱/۱۳ ۶۴   کاربر ۳۶۴   صفحه
۱۱/۱۲ ۶۵   کاربر ۲۸۵   صفحه
۱۱/۱۱ ۴۳   کاربر ۱۶۲   صفحه
۱۱/۱۰ ۳۱   کاربر ۱۵۳   صفحه
۱۱/۰۹ ۶۱   کاربر ۱۵۵   صفحه
۱۱/۰۸ ۷۹   کاربر ۳۰۶   صفحه
۱۱/۰۷ ۵۴   کاربر ۲۶۴   صفحه
۱۱/۰۶ ۵۱   کاربر ۲۴۹   صفحه
۱۱/۰۵ ۴۸   کاربر ۲۱۶   صفحه
۱۱/۰۴ ۴۳   کاربر ۱۷۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴,۴۳۰ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۷۲۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۴۹۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۰۳۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۹۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۶۴ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۲۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۰۲۹ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۴۴۳ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵,۵۹۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵,۹۲۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶,۲۱۶ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶,۲۰۱ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵,۹۴۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵,۲۴۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴,۵۷۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴,۰۸۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۳۹۴ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴,۲۹۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴,۱۱۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۹۳۰ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۴۳۸ ۷ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵,۴۰۲ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵,۴۸۸ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۳۹۹,۸۵۸ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۶۷۰,۲۴۸ ۱۸ %
USA
USA
۵۲۴,۹۱۶ ۱۴ %
DEU
DEU
۳۴۵,۲۳۷ ۹ %
ROM
ROM
۲۰۸,۸۲۰ ۶ %
GBR
GBR
۷۸,۸۶۹ ۲ %
RUS
RUS
۷۵,۷۷۶ ۲ %
CHN
CHN
۷۰,۷۷۵ ۲ %
JPN
JPN
۵۵,۹۲۴ ۲ %
FRA
FRA
۵۲,۵۸۳ ۱ %
DNK
DNK
۲۷,۲۶۰ ۱ %
CAN
CAN
۲۶,۱۵۹ ۱ %
UKR
UKR
۲۵,۰۵۰ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۰ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۴۸۴ ۰ %
NLD
NLD
۱۴,۸۷۷ ۰ %
AUS
AUS
۹,۲۶۸ ۰ %
KOR
KOR
۸,۳۳۲ ۰ %
GRC
GRC
۷,۵۷۴ ۰ %
CZE
CZE
۷,۴۳۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۱,۲۳۶ ۶۲ %
Safari
Safari
۳,۹۱۱ ۱۱ %
Firefox
Firefox
۲,۷۶۱ ۸ %
IE 8.0
IE 8.0
۲,۷۵۰ ۸ %
Other
Other
۸۸۱ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۸۴۶ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۶۶۸ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۱۴ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۱۴ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۲۹ ۱ %
Edge
Edge
۱۶۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۱ ۰ %
Opera
Opera
۴۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۷,۴۹۶ ۵۲ %
Windows 7 ۶,۲۶۰ ۱۸ %
iOS ۳,۸۶۶ ۱۱ %
Windows 10 ۲,۲۵۰ ۷ %
Other ۱,۴۲۰ ۴ %
Windows 8 ۹۶۰ ۳ %
Vista ۷۱۴ ۲ %
Android ۵۱۸ ۲ %
XP ۳۹۲ ۱ %
Windows 2003 ۱۱ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۱۳۱
دکتر هوشیار عباسی ۲۹
دکتر فرزاد رضایی ۱۵
اولویت های پژوهشی ۱۴
دانشکده دندان پزشکی کرمانشاه ۱۳
فرم خام پروپوزال ۱۳
دندانپزشکی کرمانشاه ۱۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳
دکتر هوشیار عباسی کرمانشاه ۱۱
دانشجویان ۱۱
www.دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۱۰
آدرس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۱۰
سایت دندانپزشکی کرمانشاه ۹
http://quran.behdasht.gov.ir ۸
اساتید دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۷
دانشگاه دندانپزشکی کرمانشاه ۷
دکتر فرزاد رضایی کرمانشاه ۷
دانشکده داروسازی کرمانشاه ۶
دندانپزشکی ۶
آدرس مطب دکتر هوشیار عباسی کرمانشاه ۶
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی کرمانشاه ۶
پردیس ۵
سامانه پژوهان ۵
دکتر معصومه بصام تبار ۵
مصطفی گودینی ۵
کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
چارت درسی ۵
فاطمه رضایی ۵
شرح وظایف کمیته آموزشی و پژوهشی ۵
دکتر نرگس ضیایی ۵
شماره مطب دکتر هوشیار عباسی کرمانشاه ۵
آئین نامه رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی تبصره 1 ۵
دکتر معاونی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۵
صبا حشمتی ۵
شماره دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۴
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه، استان کرمانشاه ۴
دانشکده پزشکی ۴
گروه رادیوتراپی وانکولوژی ۴
گروه رادیونکولوژی ۴
انتقال ۴
بخش آموزشی جراحی فک و صورت ۴
دکتر نفیسه نیک کردار ۴
رئیس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۴
شماره تلفن دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۴
اینستاگرام جراحی فک دکتر حسام الدین نظری ۴
مطب دکتر هوشیار عباسی ۴
دکتر سحر رئیسی ۴
دکترهوشیارعباسی ۴
دکتر مصطفی گودینی ۴