نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده

رسالت، چشم انداز، ارزش ها

تاریخچه

امکانات و فضای آموزشی

ریاست دانشکده

معرفی رییس دانشکده

پیام ریاست

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

سرپرست اداره آموزش

برنامه مدون دوره دندانپزشکی

اعضاء هیئت علمی

برنامه ریزی آموزشی

تقویم دانشگاهی

سرفصل دروس دوره دکترای عمومی دندانپزشکی

منابع آزمون علوم پایه

تقویم بازآموزی

آیین نامه ها

فرم ها

معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی

اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی

کارگزینی

حسابداری

دبیرخانه

بایگانی

کارپردازی

امین اموال

انباردار

خدمات

سمعی بصری

کارشناس تجهیزات پزشکی

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش

کارشناس پژوهش

شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی

پایان نامه های دانشجویی

مراحل تصویب

پایان نامه های مصوب

طرح های تحقیقاتی

طرح های مصوب

گزارش نهایی

اولویت های پژوهشی

فرم ها و دستورالعمل ها

دفتر توسعه آموزش پزشکی

سرپرست

کمیته های EDO

وظایف

اهداف بلند مدت

گروه های آموزشی

گروه بیماریهای دهان

گروه بین الملل ارتودانتیکس

دکتر فرشاد رحیمی

دکتر مسلم ایمانی

گروه رادیولوژی دهان

گروه جراحی فک و صورت

گروه پریودانتیکس

گروه ترمیمی دندانپزشکی

گروه اندودانتیکس

گروه پروتزهای دندانی

گروه ارتودانتیکس

گروه پاتولوژی دهان

گروه دندانپزشکی کودکان

واحد فناوری اطلاعات

آئین نامه های داخلی و وزارتی

کتابخانه

معرفی کتابخانه

بخش های کتابخانه

امانت

سفارش

فهرست نویسی

پایان نامه ها و نشریات

شرایط عضویت

شرح فرآیندها

کمیته مشورتی دانشجویان

سرپرست

اعضای کمیته

شرح وظایف

نقشه سایت

تماس با ما

صفحه تست

تالار گفتگو