نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده

رسالت، چشم انداز، ارزش ها

تاریخچه

امکانات و فضای آموزشی

ریاست دانشکده

معرفی رییس دانشکده

پیام ریاست

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

سرپرست اداره آموزش

برنامه مدون دوره دندانپزشکی

اعضاء هیئت علمی

برنامه ریزی آموزشی

تقویم کلاس ها

تقویم دانشگاهی

سرفصل دروس دوره دکترای عمومی دندانپزشکی

منابع آزمون علوم پایه

تقویم بازآموزی

آیین نامه ها

فرم ها

طرح درس ها

ارتودنسی1

ارتودنسی2

ارتودنسی نظری3

ارتودنسی عملی

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی

آشنایی با رایانه

آموزش مهارت های ارتباطی بالینی

اندودانتیکس نظری 1

اندو نظری 2

ایمپلنت نظری

بیماریهای سیستمیک

درمان بلیچینگ

پروتزهای پیشرفته دندانی

پروتزهای پیشرفته دندانی نظری 2

پریودانتیکس نظری1

پریودانتیکس نظری 2

پریودانتیکس نظری 3

پوسیدگی شناسی

ترمیم نظری2

تروماتولوژی دهان، فک و صورت نظری

تشخیص 1

تشخیص 2

تشخیصی 5

تشخیصی 7

تشخیصی 3

تشخیص عملی3

تشخیص نظری 4

جراحی نظری 1

جراحی نظری 2

درد و داروشناسی

درمان بیماران بی دندانی کامل

دندانپزشکی تشخیصی 6

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان ، فک و صورت نظری1

رادیولوژی دهان،فک و صورت

زبان تخصصی

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 3

سیستمیک نظری 2

فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

کنترل عفونت

کودکان نظری 2

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

مبانی مواد دندانی

مبانی نور و لیزر

نگارش علمی

معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی

اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی

کارگزینی

حسابداری

دبیرخانه

کارپردازی

امین اموال

انباردار

خدمات

سمعی بصری

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش

کارشناس پژوهش

شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی

پایان نامه های دانشجویی

مراحل تصویب

پایان نامه های مصوب

طرح های تحقیقاتی

طرح های مصوب

گزارش نهایی

اولویت های پژوهشی

فرم ها و دستورالعمل ها

دفتر توسعه آموزش پزشکی

سرپرست

کمیته های EDO

وظایف

اهداف بلند مدت

گروه های آموزشی

گروه ارتودانتیکس

دکتر فاطمه عزیزی

گروه اندودانتیکس

گروه بیماریهای دهان

دکتر حسین کریمی

دکتر مسعود حاتمی

گروه بین الملل ارتودانتیکس

گروه بین الملل ارتودانتیکس

دکتر مسلم ایمانی

گروه پاتولوژی دهان

گروه پروتزهای دندانی

گروه پریودانتیکس

دکتر رضا خندان

دکتر هاوش غارتی

گروه ترمیمی دندانپزشکی

دکتر بهروز سلیمی

گروه جراحی فک و صورت

رضا رازقی

دکتر حامد نظری

گروه دندانپزشکی کودکان

گروه رادیولوژی دهان

دکتر مریم قاضی زاده

سمپوزیوم انجمن ارتودنسی ایران

فراخوان

سخنرانان ویژه دومین سمپوزیوم انجمن ارتودنسی

آئین نامه های داخلی و وزارتی

کتابخانه

معرفی کتابخانه

بخش های کتابخانه

امانت

سفارش

فهرست نویسی

پایان نامه ها و نشریات

شرایط عضویت

شرح فرآیندها

راهنمای کاربران

اساسنامه و قوانین

فهرست کتاب ها

کمیته ها و انجمن های دانشجویی

سرپرست

اعضای کمیته

شرح وظایف

نقشه سایت

تماس با ما

فیلم های آموزشی

صفحه تست

تالار گفتگو